Arkivet

Om arkivet

I arkivet sparas allt material uppdelat i ett bildarkiv, ett artikelarkiv och ett dokumentarkiv. När vi fått in tillräckligt med material kommer berättelsen att sammanställas på en mer anpassad webbsida med material från arkivet.

Arkivet kommer att finnas kvar i sin helhet för alla som vill veta mer.

Bildarkiv

Bilderna sparas i lämplig storlek för datorskärmen och en mindre kopia som används för översikten av bilderna. Till varje bild kan det dessutom finnas en bildtext med en kort förklaring.

Bildarkivet är uppdelat i olika album som i sin tur är uppdelade i mappar, för att underlätta sortering och sökning. Genom att klicka på en bild i översikten visas den anpassad till skärmen. Till höger om bilden finns bl.a. ett zoomverktyg för att förstora bilden ytterligare.

Artikelarkiv

Tidningsartiklarna sparas i pdf-format. Det underlättar både läsning på skärmen och att göra utskrifter.

Ibland är tidningstexten svårläst och då kan det finnas en datoriserad version av artikeln, dvs inte en kopia av tidningsurklippet utan ett textdokument med samma innehåll som artikeln.

Dokumentarkiv

Dokumenten sparas i originalformat (pdf, txt, etc) och kan hämtas med lite olika stöd i olika webbläsare.

Ett dokument kan vara en kopia av något från Lärkantiden, en trycksak, ett formellt brev, etc.

De roligaste dokumenten är berättelserna som vi själva skriver om Lärkantiden, så som vi minns att det var, minnesvärda ögonblick, kanske broderade med mogna konstateranden och insikter, etc. Alla historier är välkomna. Roligast är att bli överraskad.

Besök arkivet

Länken till arkivet hittar du bland länkarna längst ner på sidan, ”Besök arkivet”.

Skicka ditt material till arkivet

Material skickas enklast med e-post till:

arkivet@larkansvanner.se